Makale Türü: Olgu Sunumu
Schneider belirtileri ve DSM 5: ilişkili iki olgu sunumu
Ömer Yanartaş, Serhat Ergün, Erdoğdu Akça, Nurşin Hicri, Süha Can Gürsoy, Kemal Sayar
Geçmişte psikotik bozukluklarda daha yaygın olduğu düşünülen Schneider tarafından tanımlanan belirtiler (STTB) son dönemde yapılan çalışmalarda dissosiyatif bozukluk ve bipolar afektif bozukluk gibi diğer bazı psikiyatrik bozukluklarda da gösterilmiştir. Bunun sonucu olarak da DSM 5’te STTB’e şizofreni tanısındaki özellikli atıf tanı sisteminden kaldırılmıştır. Biz bu çalışmada STTB’i olan iki vakayı sunmayı amaçlıyoruz. Sunulan olgularda STTB’e ilave olarak amnezi ve füg belirtilerinin varlığı ve bu belirtilerin stresli yaşam olayları ile ilişkili olması nedeniyle dissosiyatif bozukluk tanısını da akla getirmekteydi. Bundan dolayı antipsikotik tedavi yerine uygulanan psikoterapötik müdahale ve psikolojik stresörden uzaklaşma yaklaşımlarının STTB açısından da fayda sağladığı gözlemlendi. STTB’in DSM 5’te psikoza özellikli atıfın çıkarılması diğer bozukluklarda da STTB’in klinisyenlerin dikkatini çekmesine neden olacaktır. Böylece bu değişiklik dissosiyatif bozukluk ve bazı bipolar afektif bozukluk olgularının daha iyi tanınmasını sağlayabilir ve hastaların gereksiz yere yüksek doz antipsikotik tedavi almasının önüne geçebilir.

Anahtar sözcükler: schneiner belirtileri, şizofreni, dissosiyatif bozukluk, bipolar bozukluk
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(4):230-3
Online ISSN: 2146 -2380
Print ISSN: 2146-1473
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License