Makale Türü: Kısa Rapor
2005 yılından 2017 yılına Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nce Türkiye’de ilk kez uygulanan korumalı ev projesi
Sema Baykara
Bu makalede 2005-2017 yılları arasında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde uygulanan Korumalı Evler Projesi rapor edilmiştir. Hasta Seçim ölçütlerinin kriterlerinin temelinde ruhsal engelli bireyin sosyal partisipasyon katılım eksikliği ve bundan kaynaklanan sosyal izolasyonunun olup, sosyal ve bireysel işlevselliğinin günlük hayatını sürdürmeye yetmeyecek düzeyde olması ile birlikte bireyin ya da vasisinin onayının olması, barınma sorununun olması, aile desteğinin olmaması, geçmişinde suç işlememiş, adli bir olaya karışmamış olması, aynı evde kalacağı bireylerle yaş gruplarının ve tanılarının uyumlu olması, birlikte yaşama kurallarına uyum sağlayacak beceride olup, rehabilitasyon süreçlerinden yararlanabilecek olmasıdır. Bu makalede, Korumalı Evler Projesinin tarihsel arkaplanı, süreç içerisinde yaşanan güçlükler ve bu evlerin hali hazırda durumları hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar sözcükler: korumalı ev, uzun süreli yatan hastalar, ruh sağlığı hastanesi
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(3):181-4
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License