İkiuçlu bozukluk manik dönemde periferik biyobelirteçler
Abdullah Genç, Tevfik Kalelioğlu, Nesrin Karamustafalıoğlu
İkiuçlu bozukluk etiyolojisi tam olarak bilinmeyen kronik bir hastalıktır. Son zamanlarda ikiuçlu bozukluğun patofizyolojisini anlamaya yönelik yapılan çalışmalarda, oksidatif stres, inflamasyon ve nörotrofik faktörler çokça çalışılmıştır. Bu çalışmalarda bulgular farklılık gösterse de oksidatif stres, inflamatuar ve nörotrofik faktör biyobelirteçlerinde önemli bulgular elde edilmiştir. Bu derlemede ikiuçlu bozukluğun karakteristik dönemlerinden birisi olan manik dönemde serum veya plazmada çalışılan oksidatif stres, inflamasyon ve nörotrofik faktör biyobelirteçleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar sözcükler: ikiuçlu bozukluk, mani, oksidatif stres, inflamasyon, nörotrofik faktörler
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(2):136-48
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License