Makale Türü: Olgu Sunumları
Az bilinen bir konu ‘Telefon skatolojisi’: Bir olgu sunumu
Ünsal Bağın, Çiçek Hocaoğlu
Telefon skatolojisi, DSM-5’te “Tanımlanmış diğer bir cinsel sapkınlık (parafili) bozukluğu” kategorisinde yer alan bir parafili türüdür. Telefon skatolojisinde, en az altı aydır cinsel ve müstehcen telefon aramalarının yanı sıra tekrarlayan yoğun uyarıcı fanteziler, cinsel dürtüler veya davranışlar vardır. Fakat ‘telefon skatolojisi’ ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Telefon skatolojisinin nedenleri, yaygınlığı, risk faktörleri, diğer ruhsal bozukluklarla ilişkisi ve tedavi yaklaşımları tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada telefon skatolojisi yakınmaları olan 26 yaşındaki bir erkek olgu sunulmuştur. Bu makalede bu tür hastalarda tanı ve tedavi ilkeleri tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler: Telefon skatolojisi, etyoloji, risk faktörü
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(2):131-5
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License