Makale Türü: Olgu Sunumları
Mental retardasyona eşlik eden bipolar bozuklukta lityum kullanımı: İki olgu sunumu
Aynur Görmez, Ayşe Kurtulmuş
Mental retardasyon etyolojide pek çok farklı etkenin rol oynayabildiği, entelektüel ve uyumsal işlevlerde bozulma ile karakterize geniş bir hastalık yelpazesidir. Genel toplumdaki yaygınlığı %1’dir. Bu hastalarda görülen psikiyatrik hastalıklar genel topluma göre daha farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Hastaların davranışsal repertuvarları, bilişsel kapasiteleri ve iletişim becerilerindeki kısıtlılıklar psikiyatrik hastalıkların atipik klinik görünümlerle karşımıza çıkmasına yol açabilmektedir. Mental retardasyonu olan hastalarda bipolar bozukluğun prevalansının %0.9-4.8 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Hastaların genellikle antipsikotik tedavi altında olmalarının affektif semptomları baskılıyor olabileceği de göz önünde bulundurulursa pek çok hastada tanı koymak güçleşmektedir ve tanı gözden kaçabilmektedir. Bu olgu serisinde, hızlı döngülü bipolar bozukluk düşünülerek lityum tedavisi başladığımız mental retardasyonu olan iki erişkin hastada gözlenen klinik tabloyu ve semptomların tedaviye yanıtını sunmaktayız. Mental retardasyonu olan hastalarda bipolar bozukluk komorbiditesine, hastalığın prezentasyonuna ilişkin farklılıklara ve lityuma yanıt vermesine dikkat çekmek maksadıyla bu olguları sunmaktayız.

Anahtar sözcükler: mental retardasyon, bipolar bozukluk, lityum
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(2):124-7
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License