Makale Türü: İstatistikî İfadeyle
Kovaryans analizi
Selim Kılıç
Kovaryans analizi çalışmada incelenmek istenmeyen başka bir değişkenin doğrusal etkisinin istatistiksel olarak kontrol edilmesini sağlayan ANOVA’nın genişletilmişi olan bir istatistiksel yöntemdir. Dışardan gelen, bu ikincil değişkenlere ortak değişkenler ya da kontrol değişkenleri adı verilmektedir. Ortak değişkenler aralıklı ya da oransal veri biçiminde olmalıdır. Kovaryans analizi, varyans analizi ve regresyon analizinin bir kombinasyonu olup ortak değişken(ler)in etkilerini kontrol eder. Ortak değişkenler arasında çoklu ortak doğrusallık olmamalıdır.Diğer yandan ortak değişken(ler) ve bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki olmalıdır. Kovaryans analizinde uygun ortak değişken kullanılması durumunda tip 2 hata azalır, bir başka ifade ile çalışmanın gücü artar.

Anahtar sözcükler: ANOVA, doğrusal regresyon, ortak değişken
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(1):73-8
Online ISSN: 2146 -2380
Print ISSN: 2146-1473
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License