DERGİ HAKKINDA

Journal of Mood Disorders, 2011 yılından itibaren hakemli olarak yılda 4 sayı yayınlanan ve hızlı yayın politikasını şiar edinmiş bir dergidir. Yerküre Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için http://jmood.org adresine başvurabilirsiniz.

Journal of Mood Disorders, 2011 yılından itibaren hakemli olarak yılda 4 sayı yayınlanan ve hızlı yayın politikasını şiar edinmiş bir dergidir. Journal of Mood Disorders’da öncelikle iki uçlu bozukluk, tek uçlu depresyon ve anksiyete bozuklukları alanında deneysel, temel ve klinik bilimlere ait yazılara yer verilir. Journal of Mood Disorders, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Dergi makale gönderme, değerlendirme ve izleme süreçlerinde online sistem kullanmaktadır. Yazıların değerlendirme süreci Journal of Mood Disorders danışma kurulu üyeleri tarafından yapılır; bir yazının yayınlanabilmesi için en az iki bağımsız değerlendirmecinin onayını takiben editörün onayı gerekmektedir. Yazarlar yazılarını online olarak gönderirler ve yayınlanma aşamasına kadar takip edebilirler. Değerlendirmeciler sistemden yazıların kopyasını kaydedebilir ve editöre görüşlerini yine sistem üzerinden iletirler. Editörler tüm başvuru / değerlendirme / düzeltme / yayınlanma sürecini yönetebilirler.
Online ISSN: 2146 -2380
Print ISSN: 2146-1473
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License